جرثقیل لیفتراک

جرثقیل لیفتراک گوکما یک دستگاه دو در یک است که با نصب بوم جرثقیل بر روی لیفتراک، عملکرد جرثقیل در لیفتراک را محقق می کند.این هوشمند و انعطاف پذیر است، در مکان های کم و باریکی که جرثقیل بزرگ قادر به حرکت نیست، قابل استفاده است، بسیار راحت است.جرثقیل لیفتراک گوکما شامل مدل های مختلفی برای مطابقت با لیفتراک از 3 تن تا 10 تن است که به طور گسترده در بسیاری از موارد استفاده می شود.
 • جرثقیل لیفتراک

  جرثقیل لیفتراک

  دو در یک با ترکیب لیفتراک و جرثقیل در یک دستگاه.

  مدل های مختلف با لیفتراک 3 تا 10 تن مطابقت دارد.

  طول بوم (پسوند): 5400mm – 11000mm.

  قابل استفاده در مکان های کم و باریک که جرثقیل بزرگ قادر به حرکت نیست.

  هوشمند و انعطاف پذیر.