دکل حفاری چرخشی

دکل حفاری دوار گوکما دارای مدل های مختلف است، حداکثر عمق حفاری از 10 متر تا 90 متر، قطر حفاری تا 2.5 متر.همه ماشین ها مجهز به موتور معروف، با قدرت قوی، گشتاور زیاد، عملکرد قابل اعتماد و پایدار هستند.این دستگاه برای شرایط مختلف خاک مانند ماسه، خاک رس، خاک سیلتی، لایه خاک پس‌پر، لایه سیلت، سنگ و سنگ بادی و غیره مناسب است، نیازهای پروژه‌های مختلف شمع‌بندی مانند چاه آب، ساختمان، چارچوب شبکه راه‌آهن، شیب را برآورده می‌کند. شمع حفاظتی، ساخت و ساز شهری، ساخت و ساز عمرانی، ساخت و ساز روستایی، نوسازی شبکه برق و محوطه سازی و غیره، به طور گسترده در تمام ساخت و سازهای پایه مانند تزریق شمع، دیوار پیوسته، تقویت پایه و غیره، مناسب برای پروژه های ساختمانی بزرگ و کوچک کاربرد دارد.