سرویس

سرویس

گارانتی ماشین 12 ماه از تاریخی است که توزیع کننده دستگاه را به کاربر نهایی می فروشد.

گارانتی ماشین توسط توزیع کننده به کاربر نهایی ارائه می شود.توزیع کننده باید خدمات خوبی را به کاربر نهایی ارائه دهد، شامل آموزش فنی برای کارکرد ماشین و خدمات نگهداری و تعمیرات.

شرکت گوکما پشتیبانی فنی برای توزیع کننده ارائه می کند.در صورت لزوم، توزیع کننده می تواند تکنسین های خود را برای آموزش فنی به گوکما بفرستد.

Gookma تامین سریع قطعات یدکی را برای توزیع کننده فراهم می کند.

خدمات 9