تراکتور

  • تراکتور خزنده GT702

    تراکتور خزنده GT702

    تراکتور خزنده لاستیکی چند منظوره کشاورزی Gookma GT702 یک محصول با فناوری پیشرفته با مالکیت معنوی مستقل است.تراکتور اختراعات فنی زیادی را به دست آورده است.اصل عملکرد و شکل گیری ساختاری آن مبتکرانه است.این تراکتور دارای مزایای زیادی در سبکی، انعطاف پذیری و عملکرد هزینه است، این تراکتور کشاورزی است که مناسب ترین برای کشت در مزرعه است.